FIN

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

PUISTOLAN TENNIS- JA PALLOILUHALLI OY             

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

 

Aika:             17. lokakuuta 2018 klo 17

Paikka:         Tapanilan Urheilukeskus, Neuvotteluhuone 1, Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki


Kokouksessa käsiteltävät asiat

Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n sulautuminen Lateppo Oy:öön

Sulautumissuunnitelman mukaan Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n (0830033-1) on tarkoitus sulautua Lateppo Oy:öön (0838848-4) osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti sulautumissuunnitelmassa mainituin ehdoin siten, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä:

(1)            sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle; ja

(2)            sulautuva yhtiö purkautuu.

Sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu 28.8.2018 ja sulautumissuunnitelma on jätetty viranomaiskäsittelyyn PRH:hon 30.8.2018.

Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa.


Asiakirjat

Seuraavat asiakirjat ovat 10.9 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n toimipisteessä Tapulikaupungintie 4 / Yhtiön internet-sivuilla www.mailapelikeskus.fi

 

(a)            sulautumissuunnitelma; (täällä)

(b)            kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ja Lateppo Oy:n) kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset sekä mahdolliset konsernitilinpäätökset ;

PTP:2017 , PTP:2016 , PTP:2015 , Lateppo: 2017, Lateppo:2016 , Lateppo:2015 

(c)            kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ja Lateppo Oy:n) viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti tekemät varojen jakamista koskevat päätökset;

(d)            kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ja Lateppo Oy:n) viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti laaditut osavuosikatsaukset;

(e)            kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ja Lateppo Oy:n) hallitusten selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä ko. yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä

(f)             kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n ja Lateppo Oy:n) osalta annettu tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta.

(täällä)

Lisäksi Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy ilmoittaa yhtiökokoukselle ja muille sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellaisista muista yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, joista Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy saa tiedon ennen sulautumispäätöksen tekemistä.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.


Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n osakeluetteloon tai joka viimeistään yhtiökokouksessa esittää selvityksen omistuksestaan.

 

Helsingissä 7.9.2018

 

Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy

 


Matti Linnavirta                   

Hallituksen puheenjohtaja